มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/a
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/a
  • Copy failed
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/a
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/a
  • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File 'cache/a'
  • Lack of access rights - File 'cache/a'

รายนามคณาจารย์

     

หัวหน้าภาควิชา
 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง

     

 

 

รองหัวหน้าภาควิชา
เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผศ.ดร.

 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

คณาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์