มีข้อผิดพลาด
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/d
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/d
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/d
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/d
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/f
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/f
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/f
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/f
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/4
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/4
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/3
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/3
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/4
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/4
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/3
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/3
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/c
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/c
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/1
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/1
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/c
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/c
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/1
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/1
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/6
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/6
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/6
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/6
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/7
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/7
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/7
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/7
 • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
 • Lack of access rights - File 'cache/5'
 • Lack of access rights - File 'cache/5'
 • Lack of access rights - File 'cache/5'
 • Lack of access rights - File 'cache/5'
 • Lack of access rights - File 'cache/d'
 • Lack of access rights - File 'cache/d'
 • Lack of access rights - File 'cache/f'
 • Lack of access rights - File 'cache/f'
 • Lack of access rights - File 'cache/4'
 • Lack of access rights - File 'cache/3'
 • Lack of access rights - File 'cache/4'
 • Lack of access rights - File 'cache/3'
 • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
 • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
 • Lack of access rights - File 'cache/c'
 • Lack of access rights - File 'cache/1'
 • Lack of access rights - File 'cache/c'
 • Lack of access rights - File 'cache/1'
 • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
 • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
 • Lack of access rights - File 'cache/6'
 • Lack of access rights - File 'cache/6'
 • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
 • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
 • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
 • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
 • Lack of access rights - File 'cache/7'
 • Lack of access rights - File 'cache/7'

กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. กรรมมันต์ ชูประเสริฐ

 

Kummun Chooprasird, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

Contact

room: 5502/8
building: mechanical engineering building (#5)
tel: +66(0) 2797-0999 Ext. 1831
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • M.Eng. (Manufacturing System Engineering), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand

Courses

 • 01208111: Engineering Drawing
 • 01208211: Engineering Design and Modeling
 • 01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
 • 01208321: Mechanics of Machinery
 • 01208431: Power Plant Engineering
 • 01208441: Fluid Machinery
 • 01208583: Robotics

fields of interest

 • Mechanism and Control Applications
 • CAD/CAM/CAE motion

 

คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด

Kunnayut Eiamsa-ard, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

 

Contact

Room:
5401/3
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2942-8555 Ext. 1836
Email:
fengkyeku.ac.th
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.S. (Industrial Engineering), University of Pittsburgh, PA, USA
M.S. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, PA, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Missouri, MO, USA
 

Courses

 
01208111: Engineering Drawing
01208381: Mechanical Engineering Laboratory I
01208481: Special Mechanical Engineering Laboratory
01208495: Preparation for Mechanical Engineering Project
01208499: Mechanical Engineering Project
01208596: Selected Topics (Computer Integrated Manufacturing – CIM)
01208597: Seminar for Master Students
01208697: Seminar for PhD Students
01211311: Computer Numerical Control (CNC)
 

Fields of Interest

Laser Aided Manufacturing Process (Layer Manufacturing)
CAD/CAM
Computational Geometry, Geometric Modeling, Computer Graphics
Path Planning for Robots and Machines
Rapid Prototyping
Part, Mould & Die Repair
CNC Machining, Water Jet Cutting, Non-conventional Machining
Automatic Data Collection, Bar Code, RFID
Information System and Database
Production Planning and Scheduling
Simulation
Automation, PLC
 

 

คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, อ.ดร.

 

   

อ.ดร. คเณศ  คัจฉสุวรรณมณี

Kanet Katchasuwanmanee, Ph.D.

 

   
   

 

Contact

 
Room:
5402/12
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0)27970999 Ext.1812
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Education

 Ph.D. in Energy Efficient Sustainable Manufacturing, Brunel University London, United Kingdom

 M.Sc. in Engineering Management, Brunel University London, United Kingdom

 B.Eng. in Industrial Engineering, Kasetsart University, Thailand

 

Experiences

  June 2012 – May 2015        Researcher at European Commission -European Union,                                                                                                                                                    (London, United Kingdom)
  March 2012 – June 2012     Project Support Engineer at Mitsubishi Power Systems Co., Ltd.
                                          (London, United Kingdom)
 

Other Responsiblities

 July 2018 – Present            Visiting Adjunct Lecturer at Curtin University (Perth, Australia)

 February 2018 – Present     Advisory Committee at Engineering Institute of Thailand under H.M.
                                         the King’s Patronage (Bangkok, Thailand)

   

Teaching Activities

 01208111: Engineering Drawing

 01208221: Engineering Mechanics I (Statics)

 01208449: Energy Audits

 01208469: Entrepreneurship for Mechanical Engineering

 01208497: Seminar
 

Fields of Interest

 
 Energy Efficiency
 Energy Management System
 Smart Grid System

 Renewable Energy

 LNG (Liquefied Natural Gas)

 Project Management

 

Journal (International)

 Katchasuwanmanee, K., Bateman, R., and Cheng, K., 2016, “An Integrated Approach to Energy
Efficiency in Automotive Manufacturing Systems: Quantitative Analysis and Optimisation", Production
and Manufacturing Research. DOI: 10.1080/21693277.2017.1322539. Taylor & Francis.
 Katchasuwanmanee, K., Cheng, K., and Bateman, R., 2016, “Investigation on Simulation on
Simulation based Energy-Resource Efficient Manufacturing Integrated with In-Process Virtual
Management”, Chinese Journal of Mechanical Engineering – Special Issue on Future Digital Design and
Manufacturing Technologies for Manufacturing Innovation: Embracing Industry 4.0 and Beyond.
Springer, 29(6) pp.1083-1089. DOI: 10.3901/CJME.2016.0714.080. Springer.
 Katchasuwanmanee, K., Bateman, R., and Cheng, K., 2015, “Development of the Energy-Smart
Production Management System (e-ProMan): A Big Data Driven Approach, Analysis and Optimization”,
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture,
230(5) pp. 972-978. DOI: 10.1177/0954405415586711. SAGE.

 

 

 จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข, ดร.

 

ดร. จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข

Jirachai Mingbunjerdsuk, Ph.D.
Lecturer

 

 

 

 

 

contact

room:
5501/10
building:
Mechanical Engineering Building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1849
email:
fengjimku.ac.th
 

education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
Ph.D. (Polymer Engineering), Loughborough University, UK
 

courses

01208241: Thermodynamics i
01208221: Engineering Mechanics I
01208261: Mechanics of Solids
01208382: Mechanical Engineering Laboratory II
01208497: Seminar
01208526: Composite Materials in Mechanical Engineering
01220524: Design and Manufacturing Processes for Polymer Products
 

fields of interest

Polymer Composites
Polymer Processing
Polymer Technology

 

ชมาพร เจียรบุตร, ผศ.ดร.

 

   

ผศ.ดร. ชมาพร เจียรบุตร 

Chamaporn ChianrabutraPh.D.

 

   
   

 

Contact

 
Room:
5502/1
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0)27970999 Ext.1864
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Education

2010-2014      PhD (Electromechanical Engineering)
                       Department of Engineering and the Environment,
                       University of Southampton, Southampton, United Kingdom

2004-2006      M. Eng. (Mechanical Engineering)
                       Department of Mechanical Engineering,
                       Faculty of Engineering,
                       Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

1997-2000      B.Eng (Instrumentation Engineering)
                       Department of Instrumentation Engineering,
                       Faculty of Engineering,
                       King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand

 

Experiences

 2014–Present Lecturer,
                        Department of Mechanical Engineering
                        Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
 2008–2010     Deputy Head of Electrical – Mechanical Manufacturing Engineering Program,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand
 2006–2010     Lecturer,
                        Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Program
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand
 2003 - 2006    Researcher,
                         Research and Development Institute of Industrial Production Technology (RDiPT)
                         Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand
 2002 - 2003     Level Instrument Specialists,
                         Diamond Venture Company, Bangkok, Thailand
 2001 - 2002     Sales Engineer,
                          Diamond Venture Company, Bangkok, Thailand
   

Other Responsiblities

2009–2010      Mechanical Precision Inspector
                        Industrial Machinery Development and CalibrationCenter, Bangkok, Thailand

2009–2010      Assessor for ISO/IEC 17025
                        Thai Industrial Standards Institute, Bangkok, Thailand

 2008–2010     Part-time Lecturer on Pneumatics System for Examiner, Trainer, Advanced Skilled Operator, Intermediate Skilled Operator and Primary Skilled                                 Operator Thailand Automotive Institute, Bangkok, Thailand

2007–2010      Part-time Lecturer on Sequence Control System for Examiner, Trainer, Advanced Skilled Operator, Intermediate Skilled Operator and Primary                                   Skilled OperatorThailand Automotive Institute, Bangkok, Thailand

2006–2010      Academic Committee,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand

2006–2010      Cooperative EducationCommittee,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand

2006–2010      Administration Committee and Lecturer of Pneumatics class,
                        IndustrialAutomationTrainingCenter,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand

2006–2007      Quality Assurance Committee,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand

   

Teaching Activities

01211231        NC and CNC machine

01211323        Automation System and Components

01211322        Instruments and Precision Measurement

01211496        Applications of Pneumatic and Hydraulic Systems in Automatic Machines

 

01211499        Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project

   
 

Fields of Interest

 
Sensors & Process Instrumentation

Industrial Automation and Machinery

 Image Processing for Agriculture

 Automation Measuring & inspection precision metrology

NC checker probing solution

Precision Engineering

 

Journal (International)

J.W. McBride, C. Chianrabutra, L. Jiang, and S.H. PU, 'The Contact Resistance Performance of Gold Coated Carbon-Nanotube Surfaces under Low Current Switching', IEICE Transactions on  Electro-Mechanical Devices  (Special Section on Recent Development of Electro-Mechanical Devices) (2012).
Chamaporn Chianrabutra, John W. McBride, Hong Liu, Adam P. Lewis, "The wear of hot switching Au/Cr-Au/MWCNT contact pairs for MEMS contacts", IEICE Transactions on Electronics, E98-C, Vol 9, September 2015, P912-918
 
 

 

 

 


ชวลิต กิตติชัยการ, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. ชวลิต กิตติชัยการ

Chawalit Kittichaikarn, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

Contact

room: 5402/4
building: Mechanical Engineering Building (#5)
tel: +66(0) 2797-0999 ext. 1827
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrative Work

 • Head, Department of Mechanical Engineering

Links

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, England
 • D.Phil. (Oxon), University of Oxford, England

Courses

 • 01208242: Fluid Mechanics
 • 01208351: Heat Transfer
 • 01208542: Advanced Fluid Mechanics
 • 01208543: Boundary Layer Theory
 • 01208546: Transport Phenomena for Mechanical Engineers
 • 01208551: Conduction Heat Transfer

Fields of Interest

 • Application of Liquid Crystals in Fluid Engineering
 • Boundary Layer Transition
 • Wake-induced Transition in Turbomachinery
 • Flow Visualization Techniques
 • Convective Heat Transfer on Heated Surface

 

ชัชพล ชังชู, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. ชัชพล ชังชู

Chatchapol Chungchoo, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/10
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1820
email:
fengcpcku.ac.th
 

links

 

education

B.eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.eng. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wollongong, Australia
 

courses

 
01208261: Mechanics of Solids
01208271: Computer Methods for Mechanical Engineering
01208591: Research Methods in Mechanical Engineering
 

fields of interest

 
manufacturing
artificial intelligence (ai)
 

 

ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์

Chaiyakorn Jansuwan, Ph.D.
Assistant Professor
r

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5402/9
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1848
email:
fengckjku.ac.th
 

administrative work

ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (rdipt)
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering) with first class honors, kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), rensselaer polytechnic institute, usa
ph.d. (mechanical engineering), rensselaer polytechnic institute, usa
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208415: product development
 

fields of interest

 
การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (mechanical engineering design)
วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบทางกล (reverse engineering of machine and product development process)
ระบบ cad/cam/cae และกระบวนการผลิต

 

ชาญเวช ศีลพิพัฒน์, อ.

 

อ. ชาญเวช ศีลพิพัฒน์

Chanwech Seenpipat
Lecturer

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5502/6
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1840
email:
fengchseku.ac.th
 

administrative work

associate dean for student affairs, faculty of engineering
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (agricultural machinery and management), asian institute of technology (ait), thailand
 

courses

 
01208211: engineering design and modeling
01208241: thermodynamics i
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208435: construction machinery
 

fields of interest

 
applied mechanics
construction machinery

 

ชินธันย์ อารีประเสริฐ, ผศ.ดร.

 

 

  ผศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ

  Chinnathan Areeprasert, D.Eng.

  Assistant Professor

   
   

Contact

Room:
5501/11
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Lab:
Waste and Biomass Conversion Laboratory (www.wbc-lab.com)
Building:
Research and Development Center of Industrial Production Technology (RDiPT) Building
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand.

M.Eng. (Environmental Science and Technology), Tokyo Institute of Technology, Japan.

D.Eng. (Environmental Science and Technology), Tokyo Institute of Technology, Japan.

 

Courses

01208111: Engineering Drawing

01208448: Introduction to Renewable Energy

 

Fields of interest

Hydrothermal treatment/carbonization of waste and biomass materials

Hydrothermal liquefaction of agricultural residues and microalgae

Pyrolysis of E-Waste

Activated carbon production from waste and biomass

Thermochemical conversion technologies

 

Current research

•   Production of Bio-oil from Oil Palm Waste using Hydrothermal Liquefaction
     Funding by Agricultural Research Development Agency (Public Organization), 2016-2017 – Project Leader.
•   Alternative Solid Biofuel Production from Thai Municipal Solid Waste by Hydrothermal Treatment
     Funding by Thailand Research Fund, 2016-2018 – Project Leader/Principal Investigator.
•   Oil Production from Mobile Phone Waste and Discarded Printed Circuit Board Employing Pyrolysis and Reforming Processes with Biomass/E-waste Derived Char
     as Catalyst – Funding by Kasetsart University Research and Development Institute, 2016-2018 – Project Leader.
•   Municipal Solid Waste Survey and Characterization for a Preliminary Study on Alternative Biofuel Production by Thermochemical Conversion Technology
     Funding by Faculty of Engineering, Kasetsart University, duration from October 2015–September 2016 – Project Leader/Principal Investigator.
 

Journal papers

Chinnathan Areeprasert, Fabrizio Scala, Antonio Coppola, Massimo Urciuolo, Riccardo Chirone, Prut Chanyavanich, and Kunio Yoshikawa. "Fluidized bed co-combustion of hydrothermally treated paper sludge with two coals of different rank." Fuel Processing Technology 144 (2016): 230-238.
Chinnathan Areeprasert, Prut Chanyavanich, Dachao Ma, Yafei Shen, and Kunio Yoshikawa. "Effect of hydrothermal treatment on co-combustion of paper sludge with coal: thermal behavior, NO emissions, and slagging/fouling tendency." Biofuels (2016): 1-10.
Yamaporn Pongsurapipat, Chinnathan Areeprasert, Fumitake Takahashi, Koji Tokimatsu, and Kunio Yoshikawa. "Life cycle analysis of low-temperature hydrothermal treatment pathway to produce biodiesel from microalgae." Biofuels (2016): 1-9.
Dachao Ma, Guangyi Zhang, Chinnathan Areeprasert, Chunxing Li, Yafei Shen, Kunio Yoshikawa, and Guangwen Xu. "Characterization of NO emission in combustion of hydrothermally treated antibiotic mycelial residue." Chemical Engineering Journal 284 (2016): 708-715.

Chinnathan Areeprasert, Antonio Coppola, Massimo Urciuolo, Riccardo Chirone, Kunio Yoshikawa, and Fabrizio Scala. “The effect of hydrothermal treatment on attrition during the fluidized bed combustion of paper sludge.” Fuel Processing Technology 140 (2015): 57-66

Chinnathan Areeprasert, Prut Chanyavanich, Dachao Ma, Yafei Shen, Bayu Prabowo, and Kunio Yoshikawa. "Combustion characteristics and kinetics study of hydrothermally treated paper sludge by thermogravimetric analysis." Biofuels 5, no. 6 (2014): 673-685.
Dachao Ma, Guangyi Zhang, Peitao Zhao, Chinnathan Areeprasert, Yafei Shen, Kunio Yoshikawa, and Guangwen Xu. "Hydrothermal treatment of antibiotic mycelial dreg: More Understanding from fuel characteristics." Chemical Engineering Journal 273, no. 1 (2015): 147-155.

Chinnathan Areeprasert, Peitao Zhao, Dachao Ma, Yafei Shen, and Kunio Yoshikawa. "Alternative solid fuel production from paper sludge employing hydrothermal treatment.*" Energy & Fuels 28, no. 2 (2014): 1198-1206. *Article selected for a press release by the American Chemical Society in their ACS News Service Weekly PressPac for February 12, 2014 – Waste from age-old paper industry becomes new source of solid fuel. The ACS PressPac contains reports of research selected from 40+ peer-reviewed ACS journals and Chemical & Engineering News. This weekly service provides leads on the latest advances in science and their impact on the business world.

Peitao Zhao, Shifu Ge, Dachao Ma, Chinnathan Areeprasert, and Kunio Yoshikawa. "Effect of hydrothermal pretreatment on convective drying characteristics of paper sludge." ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2, no. 4 (2014): 665-671.
Yafei Shen, Chinnathan Areeprasert, Bayu Prabowo, Fumitake Takahashi, and Kunio Yoshikawa. "Metal nickel nanoparticles in situ generated in rice husk char for catalytic reformation of tar and syngas from biomass pyrolytic gasification." RSC Advances 4, no. 77 (2014): 40651-40664.
Dachao Ma, Guangyi Zhang, Chinnathan Areeprasert, Gan Lina, and Kunio Yoshikawa. "NO Emission Characteristics of hydrothermally pretreated antibiotic mycelial dreg combustion in a drop tube reactor." Energy Procedia 61 (2014): 743-746.
   

 

Conference papers

• 

Chinnathan Areeprasert, Prut Chanyavanich, Dachao Ma, and Kunio Yoshikawa. “Combustion characteristic and NO emission of hydrothermally treated paper sludge.” International Conference on Applied Energy 2014.

• 

Dachao Ma, Guangyi Zhang, Chinnathan Areeprasert, Guangwen Xu, Kunio Yoshikawa. “NO and SO2 emission characteristic of co-firing of hydrothermally pretreated antibiotic mycelial dreg with coal in a drop tube reactor” International Conference on Applied Energy 2014.

• 

Chinnathan Areeprasert, Peitao Zhao, Dachao Ma, and Kunio Yoshikawa. "Lab-scale and pilot-scale tests on solid fuel production from paper sludge employing hydrothermal treatment." International Conference on Applied Energy 2013.

Shifu Ge, Peitao Zhao, Chinnathan Areeprasert, and Kunio Yoshikawa. "Evaluation of energy recycling from sewage sludge by producing solid fuel with hydrothermal treatment." International Conference on Applied Energy 2013.

 

 

 

 

ณัฐศักดิ์ บุญมี, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี

nathasak boonmee, ph.d. 
assistant professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5402/8
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1843
email:
fengnabku.ac.th
 

links

 
education
b.eng. (mechanical engineering) with second class honors, kasetsart university, thailand
m.s. (fire protection engineering), university of maryland, college park, usa
ph.d. (mechanical engineering), university of maryland, college park, usa
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208241: thermodynamics i
01208341: thermodynamics ii
01208351: heat transfer
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208462: principles of fire protection
01208465: fire alarm and smoke control systems
01208499: mechanical engineering project
01223533: fire dynamics
01208697: seminar
 

fields of interest

 
ignition, flame spread, and burning behavior of materials
fire modeling
fire protection engineering technology
 

  

ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์

Taweedej Sirithanapipat, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5502/9
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1832
email:
taweedej.sku.ac.th
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa
ph.d. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa
 

courses

 
208111: engineering drawing
208221: engineering mechanics i (statics)
208222: engineering mechanics ii (dynamics)
208261: mechanics of solids
208371: automatic control
208597: graduate seminar in mechanical engineering
211xxx: instrument and precision measurement
211xxx: mechatronics
211xxx: cad/cam
211xxx: graduate seminar in production technology
211xxx: reverse engineering in mechanical engineering
 

fields of interest

 
system dynamics and controls
design of electromechanical devices
haptic systems
manufacturing technology
alternative fuels for vehicles
 


 

 

ธงชัย หฤทัยสดใส, ผศ.

 

ผศ. ธงชัย หฤทัยสดใส

Thongchai Haruthaisodsai
Assistant Professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/9
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1822
email:
fengtchku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208381: mechanical engineering laboratory i

 


 
 

ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รศ.ดร.

 

รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์

Thanya Kiatiwat, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/2
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1845
email:
fengtykku.ac.th
 

administrative work

associate dean for planning and international affairs, faculty of engineering
director of international undergraduate program
 

links

 

education

b.eng. (agricultural engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (agricultural engineering), university of philippines, philippines
ph.d. (agricultural engineering), kansas state university, usa
 

courses

 
01208321: mechanics of machinery
01208361: machine design i
01208461: machine design ii
01208513: finite element method in stress analysis
01208514: finite element method in thermal and fluid flow analysis
01208561: advanced machine design
 

fields of interest

 
applied mechanics
finite element analysis
machine design
 

 

ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล

Tumrong Puttapitukporn, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 contact

 
room:
5502/10
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1838
email:
fengtopku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), oregon state university, usa
ph.d. (mechanical engineering), oregon state university, usa
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208382: mechanical engineering laboratory ii
 

fields of interest

 
prediction of center bursting defect during extruding copper wires
developing a finite element code for predicting buckling load of beams by including shear effects and lateral loads
drop test of a bottle containing liquid
design of load cells for weight measurement
blade design of hammer mill crushers
effects of loads on tibia

 

 

ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ

Tanet Aroonsrisopon, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

Room: 5402/10
Building: Mechanical Engineering Building (#5)
Tel: +66(0) 2797-0999 ext. 1841
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Administrative Work

 • Deputy Head, Department of Mechanical Engineering

 

Links

 

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering) with Second Class Honors, Kasetsart University, Thailand
 • M.S. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA

 

Courses

 • 01208241: Thermodynamics I
 • 01208331:  Internal Combustion Engines
 • 01208341: Thermodynamics II
 • 01208436: Combustion
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Intermediate Combustion
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Advanced Internal Combustion Engines

 

Fields of Interest

 • Internal Combustion Engines
 • Combustion Kinetics
 • Thermodynamics
 • Emission Formation and Control

 

 

 


 

นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ

Nyesunthi Apiwattanalunggarn, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

 
room:
5402/11
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1828
email:
fengpraku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa
m.s. (electrical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa
ph.d. (mechanical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208382: mechanical engineering laboratory ii
01208481: special mechanical engineering laboratory
01208496: selected topics in mechanical engineering: intermediate dynamics
01208499: mechanical engineering project
01208521: advanced dynamics
01208596: selected topics in mechanical engineering: mechatronics
 

fields of interest

 
system dynamics and controls
 

research projects

 
research and development of automatic microassembly machine, 
source of funding: kasetsart university research and development institute.
development of finite-element-based nonlinear modal reduction for models of rotating, multi-beam systems undergoing large-amplitude motion, with application to rotor blade vibrations.
model development and control design for atomic force microscope.
 

 

 

ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

Prakob Surawattanawan, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5402/2
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1825
Email:
fengpswku.ac.th
 

Administrative Work

Associate Dean for Academic Service 
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร์
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Chiang Mai University, Thailand
Ph.D. (Mechanical Engineering), Cardiff University, Wales, UK
 

Courses

 
01208352: Refrigeration
01208451: Air Conditioning
01208458: Clean Room and Applications in HVAC
 
 
 

Fields Of Interest

 
Refrigeration
Air Conditioning
Clean Room and Applications in HVAC
 Fire Protection
 

 

 

 

ประพจน์ ขุนทอง, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ประพจน์ ขุนทอง

Prapot Kunthong, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

 

contact information

 
room:
5402/13
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1830
email:
fengppkku.ac.th
 

administrative work

deputy head, department of mechanical engineering
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (engineering mechanics, specialization in experimental stress analysis), clemson university, usa
ph.d. (civil engineering, specialization in computational mechanics), clemson university, usa
 

awards & honors

one of six finalists for the 16th annual robert j. melosh medal competition for the best student paper on finite element analysis, 2004
best paper of session, the 32nd international symposium on microelectronics, imaps, 1999
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208261: mechanics of solids
01208271: computer methods for mechanical engineering
01208496: selected topics in me: introduction to finite element methods
01208511: engineering analysis for mechanical engineers
01208533: experimental stress analysis
 

fields of interest

 
experimental stress analysis: photoelasticity, moire interferometry
computational mechanics: space-time discontinuous galerkin finite element methods, residual based finite element methods, numerical methods for problems in infinite domains, fatigue analysis using numerical tools, meshless methods
inverse problems
 

selected publications

book chapter:

l. thompson, p. kunthong, and s. subbarayalu, chapter on “stabilized time-discontinuous galerkin methods with applications to acoustics," in computational methods for acoustics problems, edited by f. magoules, saxe-coburg publications, 2008.

journal papers :

p. kunthong and l.l. thompson, “an efficient solver for the high-order accurate time-discontinuous galerkin (tdg) method for second-order hyperbolic systems,” finite elements in analysis and design, vol. 41, pp. 729-762, (2005).
b. han and p. kunthong, “micro-mechanical deformation analysis of surface laminar circuit in organic flip-chip package: an experimental study,” journal of electronic packaging, transaction of the asme, vol. 122, no. 3, pp. 294-300 (2000).

conference papers:

l.l. thompson and p. kunthong, “stabilized time-discontinuous galerkin methods with applications to acoustics,” proceedings of imece’06, 2006 asme international mechanics engineering congress & exposition, november 5-10, 2006, chicago, illinois, usa.
l.l. thompson and p. kunthong, “a residual based variational method for reducing dispersion error in finite element methods,” proceedings of imece’05, 2005 asme international mechanics engineering congress & exposition, november 5-7, 2005, orlando, florida, usa.
k. verma, p. kunthong, and b. han, “effect of underfill on c4 bumps and surface laminar circuit: an experimental study by microscopic moiré interferometry,” in proc. spie - int. soc. opt. eng., vol. 3906, 1999, pp. 605-610.
k. verma, p. kunthong and b. han, “thermo-mechanical strains of flip-chip solder bumps on organic pcb substrate,” proceedings of the international mechanical engineering congress and exposition, asme winter meeting, anaheim, ca, (november 1998).

 

 

พงศ์ธร พรหมบุตร, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. พงศ์ธร พรหมบุตร

pongtorn prombut, ph.d.
assistant professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/5
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1739
email:
pongtorn.pku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), chiang mai university, chiang mai, thailand
m.eng. (mechanical engineering), university at buffalo, new york, usa
m.s. (mechanical engineering), ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (ensae), france
ph.d. (mechanical engineering), université paul sabatier (toulouse iii), france
 

courses

 
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208382: mechanical engineering laboratory ii
01208526: composite materials for mechanical engineering
01215213: aerospace engineering laboratory i
01215421: computational structural mechanics
01215496: selected topics in aerospace engineering: composites
01215525: mechanics of composite materials for aerospace applications
01215526: fracture mechanics in aerospace engineering
 

fields of interest

 
composite materials: behavior of composite structures, damage and failure of composite materials, structural health monitoring
renewable energy: structural design of composite wind turbine blades, matching of wind turbine rotor and electrical generator
lightweight vehicle structures and components: composite propeller blades for uavs
 

 

 

พิพล บุญจันต๊ะ, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. พิพล บุญจันต๊ะ

pipon boonchanta, ph.d. 
assistant professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/6*
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1813
email:
fengpibku.ac.th
*also at room: 6213 building #6 or ngv testing and inspection office
 

education

b.eng. (mechanical engineering) with second class honors, kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), north carolina state university, usa
ph.d. (mechanical engineering), university of california, davis, usa
 

courses

 
01208322: mechanical vibrations
01208323: engineering measurements
01208331: internal combustion engines
01208332: automotive engineering i
01208371: automatic control
01208432: automotive engineering ii
01208433: automotive engineering iii
01208585: vehicle dynamics
 

fields of interest

 
natural gas vehicles (ngv)
cng/lng
automotive engineering
system dynamics and controls

 

 

ภูมเรศ แสงราม, อ.

   

 

อ. ภูมเรศ  แสงราม

Phumaret Saengram, M.Eng.

Lecturer

                                                    

Contact Information 

room:
5401/9
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999
email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Education

M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand

B.Eng. (Electromechanic Manufacturing Engineering), Kasetsart University, Thailand

 

Courses 

01211311 : Introduction to CAD/CAM/CAE
01211497 : Seminar
01211499 : Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project
 

Fields of Interest 

Active Disturbance Rejection Control
Deep-Q Learning
Neuromorphic
Military engineering
Health Care Systems Engineering

Robotics and Automation

 
 
 

 

 

 

ภูวนาถ ปรมาพจน์, ดร

อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์
Poowanart Poramapojana, Ph.D.
Lecturer    

 

 

   

Contact

Room: 5502/7
Building: Department of Mechanical Engineering
Tel: +66(0) 2797-0999 ext. 1856
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Education

 •  B.Eng., Metallurgical & Materials Engineering, Chulalongkorn University, Thailand, 2005
 •  M.S., Mechanical Engineering, Michigan Technological University, USA, 2012
 •  Ph.D., Mechanical Engineering, Pennsylvania State University, USA, 2015

 

Courses

 • 01208111 Engineering Drawing
 • 01208381 Mechanical Engineering Laboratory I
 • 01208497 Seminar
 • 01208511 Engineering Analysis for Mechanical Engineers

 

Field of Interest

 • Battery safety
 • Lithium-ion Batteries
 • Battery system engineering
 • Optimal energy management
 • Automotive control systems
 • Intelligent transportation system

 

มนตรี ธำรงพิรุณ, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. มนตรี ธำรงพิรุณ

montri thumrongpirun, ph.d. 
associate professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5502/2
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1811
email:
fengmtpku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (mechanical engineering), king mongkut’s university of technology thonburi, thailand
d.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208261: mechanics of solids
01208382: mechanical engineering laboratory ii
01208446: thermal system design
01208481: special mechanical engineering laboratory
01208541: classical thermodynamics
 

fields of interest

 
simulation of thermal systems
simulation of dynamic systems
cooling tower design & simulation
thermal energy
 

 

 

วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. วรางค์รัตน์ จันทสาโร

Varangrat Juntasaro, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/2
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1829
email:
fengvrjku.ac.th
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), imperial college london, uk
ph.d. (mechanical engineering), imperial college london, uk
 

courses

 
01208242: fluid mechanics
01208271: computer methods for mechanical engineering
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208419: introduction to computational fluid dynamics (cfd)
01208xxx: computational mechanics for manufacturing design
01208542: advanced fluid mechanics
01208543: boundary layer theory
01208557: computational fluid dynamics (cfd) using finite volume method
01208691: advanced research methods in mechanical engineering
 

fields of interest

 
computational fluid dynamics (cfd)
turbulence modelling
transport phenomena in micro and nano scales
grid generation
parallel computing
clean rooms technology

  

วัชระ เครือรัฐติกาล, ผศ.

 

ผศ. วัชระ เครือรัฐติกาล

Watchara Kruerattikarn
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5502/3
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2942-8555 Ext. 1824
email:
fengwkrku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa
 

courses

 
01208211: engineering design and modeling
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208261: mechanics of solids
01208321: mechanics of machinery
01208361: machine design i
01208461: machine design ii
01208531: theory of elasticity
01208536: mechanical behavior of materials
01208537: fracture mechanics
 

fields of interest

 
finite element analysis (fea)
machine part design
solid mechanics
fracture mechanics
fatigue analysis
 

 

 

วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ

Wichai Siwakosit, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5402/7
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1835
email:
wichai.sku.ac.th
 

administrative work

department coordinator for international undergraduate program (iup)
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), university of california, davis, usa
ph.d. (mechanical engineering), university of california, davis, usa
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208261: mechanics of solids
 

fields of interest

 
gasifier
automotive engineering
system dynamics
vibrations
automatic controls

 

วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

Withit Chatlatanagulchai, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5501/4*
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1858
Email:
fengwtcku.ac.th
*also at CRVLAB at room: 0910 ตึกขูขาติ
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
M.B.A. (General Management), NIDA, Thailand
M.S. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand
M.S. (Mechanical Engineering), Purdue University, West Lafayette, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), Purdue University, West Lafayette, USA
 

Courses

 
01208222: Engineering Mechanics II (Dynamics)
01208322: Mechanical Vibrations
01208481: Special Mechanical Engineering Laboratory
01208511: Engineering Analysis for Mechanical Engineers
01208571: Dynamics System Modeling and Analysis
01208581: Nonlinear Systems in Mechanical Engineering
 

Fields of Interest

 
Controls: Quantitative Feedback Theory, Backstepping Control, Intelligent Systems, Nonlinear Systems and Control.
Robotics: Motion Planning, Microcontroller, Machine Vision, Labview.
Vibrations: Vibration of Distributed Parameter System, Command Shaping Method.
 

 

 

 

ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ

supasit rodkwan, ph.d. 
assistant professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/8
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1842, +66(0) 2942-7188
email:
fengssrku.ac.th
 

administrative work

assistant dean for invention and innovation development, faculty of engineering
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), king mongkut’s university of technology thonburi, thailand
m.s. (mechanical engineering), university of southern california, usa
m.s. (mechanical engineering), university of kansas, usa
ph.d. (mechanical and aerospace engr.), north carolina state university, usa
 

courses

01208201: basic principle of engineering mechanics
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208261: mechanics of solids
01208513: finite element method in stress analysis
01208527: basic principle of machining theory
01208531: theory of elasticity
01208536: mechanical behavior of materials
 

fields of interest

 
การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยแม่พิมพ์
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต (cad/cam/cae/cim)
การออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง
การพัฒนาเทคโนโลยีการตัดเฉือนวัสดุ (ยาง/ไม้/โลหะ)
การวิเคราะห์ความเสียหายและการเสียรูปทางกล และการวิเคราะห์ทางกลด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 

 

 

สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ, รศ.

 

รศ. สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ

sompong pichetpinyo
associate professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5502/5
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1816
email:
fengspyku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (energy technology), asian institute of technology (ait), thailand
 

courses

 
01208281: workshop practice
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208331: internal combustion engines
01208431: power plant engineering
01208442: energy management & economics
01208554: thermal systems
 

fields of interest

 
energy conservation in industrial plants
internal combustion engines
alternative fuels for internal combustion engines
hydraulics pneumatics
machinery design
mechanical system design
 

 

สมสุข เตชสมบูรณ์สุข, อ.

 

อ. สมสุข เตชสมบูรณ์สุข

Somsuk Tachasomboonsuk
Lecturer

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5501/7
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1826
Email:
fengsstku.ac.th
 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 

Courses

01208222: Engineering Mechanics II (Dynamics)
01208271: Computer Methods for Mechanical Engineering
01208281: Workshop Practice
01208323: Engineering Measurements
 

Fields of Interest

Applied Mechanics
Measurements

  

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์