มีข้อผิดพลาด
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/c
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/c
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/1
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/1
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/c
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/c
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/1
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/1
 • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
 • Lack of access rights - File 'cache/c'
 • Lack of access rights - File 'cache/1'
 • Lack of access rights - File 'cache/c'
 • Lack of access rights - File 'cache/1'

ภูมเรศ แสงราม, อ.

   

 

อ. ภูมเรศ  แสงราม

Phumaret Saengram, M.Eng.

Lecturer

                                                    

Contact Information 

room:
5401/9
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999
email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Education

M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand

B.Eng. (Electromechanic Manufacturing Engineering), Kasetsart University, Thailand

 

Courses 

01211311 : Introduction to CAD/CAM/CAE
01211497 : Seminar
01211499 : Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project
 

Fields of Interest 

Active Disturbance Rejection Control
Deep-Q Learning
Neuromorphic
Military engineering
Health Care Systems Engineering

Robotics and Automation

 
 
 

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์