มีข้อผิดพลาด
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/2
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/2
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/7
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/7
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/2
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/2
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/7
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/7
 • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
 • Lack of access rights - File 'cache/2'
 • Lack of access rights - File 'cache/7'
 • Lack of access rights - File 'cache/2'
 • Lack of access rights - File 'cache/7'

คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, อ.ดร.

 

   

อ.ดร. คเณศ  คัจฉสุวรรณมณี

Kanet Katchasuwanmanee, Ph.D.

 

   
   

 

Contact

 
Room:
5502/1
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0)27970999 Ext.1812
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Education

 

 

 

 

Experiences

  
  
 
 
 
  
   

Other Responsiblities

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Teaching Activities

 

 

 

 •

 

   
 

Fields of Interest

 
 
 
 

 

 

 

 

Journal (International)

 
 
 
 

 

 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์