มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/6
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/6
  • Copy failed
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/6
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/6
  • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File 'cache/6'
  • Lack of access rights - File 'cache/6'

อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี

อ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี
Worapong Sawangsri, Ph.D.
Lecturer    

   

 

Contact

Room:
5502/11
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1863
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Education

B.Eng., Production Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand

M.Eng., Production Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand

Ph.D., Advanced Manufacturing and Enterprise Engineering, Brunel University London, UK

 

Courses

01208211 Engineering Design & Modeling

 01211321 Kinematics & Dynamics of Robots

 •

 01211331 CNC Machine Technology I

 •

01211332 Production Machinery Components Design

 •

 01211496 Fundamental of Micro Machining

 •

 01211497 Seminar

 •

 01211499 Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project

  

Fields Of Interest

Micro and Precision Machining

Design of High Precision/Conventional Machine & Cutting Tools

Advanced Manufacturing Technology

Manufacturing System Design & Analysis

 

Robotics and Automation

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์