ภูวนาถ ปรมาพจน์, ดร

อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์
Poowanart Poramapojana, Ph.D.
Lecturer    

 

 

   

Contact

Room: 5502/7
Building: Department of Mechanical Engineering
Tel: +66(0) 2797-0999 ext. 1856
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Education

 •  B.Eng., Metallurgical & Materials Engineering, Chulalongkorn University, Thailand, 2005
 •  M.S., Mechanical Engineering, Michigan Technological University, USA, 2012
 •  Ph.D., Mechanical Engineering, Pennsylvania State University, USA, 2015

 

Courses

 • 01208111 Engineering Drawing
 • 01208381 Mechanical Engineering Laboratory I
 • 01208497 Seminar
 • 01208511 Engineering Analysis for Mechanical Engineers

 

Field of Interest

 • Battery safety
 • Lithium-ion Batteries
 • Battery system engineering
 • Optimal energy management
 • Automotive control systems
 • Intelligent transportation system

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์