มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/d
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/d
  • Copy failed
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/d
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/d
  • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File 'cache/d'
  • Lack of access rights - File 'cache/d'

ชมาพร เจียรบุตร, ผศ.ดร.

 

   

ผศ.ดร. ชมาพร เจียรบุตร 

Chamaporn ChianrabutraPh.D.

 

   
   

 

Contact

 
Room:
5502/1
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0)27970999 Ext.1864
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Education

2010-2014      PhD (Electromechanical Engineering)
                       Department of Engineering and the Environment,
                       University of Southampton, Southampton, United Kingdom

2004-2006      M. Eng. (Mechanical Engineering)
                       Department of Mechanical Engineering,
                       Faculty of Engineering,
                       Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

1997-2000      B.Eng (Instrumentation Engineering)
                       Department of Instrumentation Engineering,
                       Faculty of Engineering,
                       King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand

 

Experiences

 2014–Present Lecturer,
                        Department of Mechanical Engineering
                        Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
 2008–2010     Deputy Head of Electrical – Mechanical Manufacturing Engineering Program,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand
 2006–2010     Lecturer,
                        Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Program
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand
 2003 - 2006    Researcher,
                         Research and Development Institute of Industrial Production Technology (RDiPT)
                         Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand
 2002 - 2003     Level Instrument Specialists,
                         Diamond Venture Company, Bangkok, Thailand
 2001 - 2002     Sales Engineer,
                          Diamond Venture Company, Bangkok, Thailand
   

Other Responsiblities

2009–2010      Mechanical Precision Inspector
                        Industrial Machinery Development and CalibrationCenter, Bangkok, Thailand

2009–2010      Assessor for ISO/IEC 17025
                        Thai Industrial Standards Institute, Bangkok, Thailand

 2008–2010     Part-time Lecturer on Pneumatics System for Examiner, Trainer, Advanced Skilled Operator, Intermediate Skilled Operator and Primary Skilled                                 Operator Thailand Automotive Institute, Bangkok, Thailand

2007–2010      Part-time Lecturer on Sequence Control System for Examiner, Trainer, Advanced Skilled Operator, Intermediate Skilled Operator and Primary                                   Skilled OperatorThailand Automotive Institute, Bangkok, Thailand

2006–2010      Academic Committee,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand

2006–2010      Cooperative EducationCommittee,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand

2006–2010      Administration Committee and Lecturer of Pneumatics class,
                        IndustrialAutomationTrainingCenter,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand

2006–2007      Quality Assurance Committee,
                        Faculty of Engineering, KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand

   

Teaching Activities

01211231        NC and CNC machine

01211323        Automation System and Components

01211322        Instruments and Precision Measurement

01211496        Applications of Pneumatic and Hydraulic Systems in Automatic Machines

 

01211499        Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project

   
 

Fields of Interest

 
Sensors & Process Instrumentation

Industrial Automation and Machinery

 Image Processing for Agriculture

 Automation Measuring & inspection precision metrology

NC checker probing solution

Precision Engineering

 

Journal (International)

J.W. McBride, C. Chianrabutra, L. Jiang, and S.H. PU, 'The Contact Resistance Performance of Gold Coated Carbon-Nanotube Surfaces under Low Current Switching', IEICE Transactions on  Electro-Mechanical Devices  (Special Section on Recent Development of Electro-Mechanical Devices) (2012).
Chamaporn Chianrabutra, John W. McBride, Hong Liu, Adam P. Lewis, "The wear of hot switching Au/Cr-Au/MWCNT contact pairs for MEMS contacts", IEICE Transactions on Electronics, E98-C, Vol 9, September 2015, P912-918
 
 

 

 

 


ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์