เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

Ekathai Wirojsakunchai, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

Room: 5402/6
Building: Mechanical Engineering Building (#5)
Tel: +66(0) 2797-0999 ext. 1839
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Administrative Work

 • Assistant Dean of Academic Affairs, Faculty of Engineering

 

Links

 

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • M.S. (Mechanical Engineering), University of Miami, USA
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA

 

Courses

 • 01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
 • 01208241: Thermodynamics I
 • 01208331:  Internal Combustion Engines
 • 01208341: Thermodynamics II
 • 01208351: Heat Transfer
 • 01208381: Mechanical Engineering Laboratory I
 • 01208382: Mechanical Engineering Laboratory II
 • 01208436: Combustion
 • 01208446: Thermal System Design
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Intermediate Combustion
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Advanced Internal Combustion Engines

 

Fields of Interest

 • Development of Catalytic Converter System for Diesel Dual Fuel (DDF) Engines
 • Emission Control Strategies for Bi-Fuel and Gas Engines
 • Development of Solar Cell Vehicles
 • Measurement of Particulate Matters
 • Thermodynamics
 • Internal Combustion Engines
 • Aerosol Dynamics

 

 


 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์