แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'

อัญชนา วงษ์โต, ดร.

 

ดร. อัญชนา วงษ์โต

Anchana Wongsto, Ph.D.
Lecturer

 

 

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5402/3
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 Ext. 1837
Email:
fengacwku.ac.th
 

Administrative Work

Department Coordinator for Undergraduate Student Affairs
 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.S. (Mechanical Engineering), University of Manchester Institute of Science and Technology, UK
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Manchester Institute of Science and Technology, UK
 

Courses

 
01208111: Engineering Drawing
01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
01208261: Mechanics of Solids
01208526: Composite Materials for Mechanical Engineering
 

Fields of Interest

 
Mechanics of Solids
Composite Materials

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์