อรรถพร วิเศษสินธุ์, ดร.

 

ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์

Attaporn Wisessint, D.Eng.
Lecturer

 

 

 

 

contact information

 
room:
5402/1
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1861
email:
fengapwku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering) thammasat university, thailand
m.eng. (mechanical system), nagaoka university of technology, japan
d.eng. (materials science), nagaoka university of technology, japan
 

courses

 
01208111: engineering drawing
 

fields of interest

 
finite element method (fem)
computational mechanics
mechanics of solids
electronic packaging technology
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์