อภิชาต แจ้งบำรุง, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง

Apichart Chaengbamrung, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5402/5
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1839
email:
fengaccku.ac.th
 

administration

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 

education

b.eng. (mechanical engineering) with second class honors, khon kaen university, thailand
m.eng. (energy and environmental science), utsunomiya university, japan
ph.d. (mechanical engineering), university of wollongong, australia
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208241: thermodynamics i
01208341: thermodynamics ii
01208351: heat transfer
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208382: mechanical engineering laboratory ii
01208431: power plant engineering
01208481: special mechanical engineering laboratory
 

fields of interest

 
thermo-acoustics engineering
industrial ventilation
cfd
fire-protection engineering
thermo-fluids
sustainable energy
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์