แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'

สุรพล พฤกษพานิช, รศ.

 

รศ. สุรพล พฤกษพานิช

Suraphon Prueksapanich
Associate Professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/13
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1807
email:
fengsppku.ac.th
 
education
b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (refrigeration and cryrogenics), michigan state university, usa
 

courses

 
01208352: refrigeration i
01208452: refrigeration ii
01208451: air-conditioning
01208458: clean room
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208382: mechanical engineering laboratory ii
01223543: hvac system for fire protection
 

fields of interest

 
การทำความเย็น
การทำความร้อน
การปรับอากาศ
ห้องสะอาด
การระบายอากาศในอุตสาหกรรมและงานปรับอากาศ
การป้องกันอัคคีภัย
 

ผลงานที่ออกแบบ

ห้องเย็น
ระบบปรับอากาศ
ระบบทำความเย็น
ห้องสะอาด
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 

งานกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

 
มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ
มาตรฐานเครื่องดูดควัน
มาตรฐานเครื่องทำน้ำเย็น
มาตราฐานเครื่องฟอกอากาศ

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์