สุรชัย รดาการ, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. สุรชัย รดาการ

surachai radagan, ph.d.
associate professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/13
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1821
email:
fengsrrku.ac.th
 
administrative work
ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ม.เกษตรศาสตร์
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (mechanical engineering), chulalongkorn university, thailand
ph.d. (mechanical engineering), university of miami, usa
 

courses

 
01208352: refrigeration i
01208451: air conditioning
01208455: plumbing system design
01208456: optimization in air conditioning system
01208464: theory and design of automatic fire suppression systems
 

fields of interest

 
refrigeration
air-conditioning
plumbing & industrial pipework engineering
energy conservation
fire protection engineering
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์