สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รศ.

 

รศ. สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์

satjarthip thusneyapan
associate professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
6310
building:
building #6
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1818
email:
fengsjtku.ac.th
 

links

 

education

b.s. (electrical engineering), washington university, st. louis, mo, usa
m.s. (electrical engineering), washington university, st. louis, mo, usa
m.s. (mechanical engineering), washington university, st. louis, mo, usa
 

courses

 
cad/cam/cae:
01208411: cad/cam for mechanical engineering i
01208412: cad/cam for mechanical engineering ii
01211311: introduction to cad/cam
01211411: computer-aided design
01211471: product design
vibrations:
01208322: mechanical vibrations
01208522: advanced mechanical vibrations
01208582: computer methods for vibration analysis
control and measurement:
01208371: automatic control
01206411: industrial instrument and measurement
01436521: mechanical metrology
01208579: instruments and signal processing for mechanical measurements
cnc and machine tool:
01211231: conventional and nc machines
01208475: cnc machine and programming
computer and numerical method:
01208512: numerical analysis for mechanical engineers
 

fields of interest

 
mechanical and product design - research and development using cad/cae
mechanical simulation of product testing using cad/cae
mechanical vibrations
control system
biomedical instrumentation and measurements
manufacturing technology

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์