สมาน เจริญกิจพูลผล, รศ.

 

รศ. สมาน เจริญกิจพูลผล

smarn jareonkitpoonpon
associate professor

 

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/5
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1808
email:
fengsjkku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (applied hydraulics), asian institute of technology (ait), thailand
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208342: fluid mechanics
01208441: fluid machinery
01208542: advanced fluid mechanics
 

fields of interest

 
fluid mechanics
fluid machinery
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์