สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ, รศ.

 

รศ. สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ

sompong pichetpinyo
associate professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5502/5
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1816
email:
fengspyku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (energy technology), asian institute of technology (ait), thailand
 

courses

 
01208281: workshop practice
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208331: internal combustion engines
01208431: power plant engineering
01208442: energy management & economics
01208554: thermal systems
 

fields of interest

 
energy conservation in industrial plants
internal combustion engines
alternative fuels for internal combustion engines
hydraulics pneumatics
machinery design
mechanical system design
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์