ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ

supasit rodkwan, ph.d. 
assistant professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/8
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1842, +66(0) 2942-7188
email:
fengssrku.ac.th
 

administrative work

assistant dean for invention and innovation development, faculty of engineering
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), king mongkut’s university of technology thonburi, thailand
m.s. (mechanical engineering), university of southern california, usa
m.s. (mechanical engineering), university of kansas, usa
ph.d. (mechanical and aerospace engr.), north carolina state university, usa
 

courses

01208201: basic principle of engineering mechanics
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208261: mechanics of solids
01208513: finite element method in stress analysis
01208527: basic principle of machining theory
01208531: theory of elasticity
01208536: mechanical behavior of materials
 

fields of interest

 
การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยแม่พิมพ์
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต (cad/cam/cae/cim)
การออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง
การพัฒนาเทคโนโลยีการตัดเฉือนวัสดุ (ยาง/ไม้/โลหะ)
การวิเคราะห์ความเสียหายและการเสียรูปทางกล และการวิเคราะห์ทางกลด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์