แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'

วุฒิชัย กปิลกาญจน์, รศ.

 

รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์

Vudtechai Kapilakanchana
Associate Professor

 

 

 

 

contact

 
golden jubilee administration and information center (อาคารสารนิเทศ 50 ปี)
email: fengvckku.ac.th
 

administrative work

 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), fairleigh dickinson university, usa

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์