แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'

วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ

Wichai Siwakosit, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5402/7
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1835
email:
wichai.sku.ac.th
 

administrative work

department coordinator for international undergraduate program (iup)
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), university of california, davis, usa
ph.d. (mechanical engineering), university of california, davis, usa
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208261: mechanics of solids
 

fields of interest

 
gasifier
automotive engineering
system dynamics
vibrations
automatic controls

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์