วัชระ เครือรัฐติกาล, ผศ.

 

ผศ. วัชระ เครือรัฐติกาล

Watchara Kruerattikarn
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5502/3
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2942-8555 Ext. 1824
email:
fengwkrku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa
 

courses

 
01208211: engineering design and modeling
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208261: mechanics of solids
01208321: mechanics of machinery
01208361: machine design i
01208461: machine design ii
01208531: theory of elasticity
01208536: mechanical behavior of materials
01208537: fracture mechanics
 

fields of interest

 
finite element analysis (fea)
machine part design
solid mechanics
fracture mechanics
fatigue analysis
 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์