วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. วรางค์รัตน์ จันทสาโร

Varangrat Juntasaro, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/2
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1829
email:
fengvrjku.ac.th
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), imperial college london, uk
ph.d. (mechanical engineering), imperial college london, uk
 

courses

 
01208242: fluid mechanics
01208271: computer methods for mechanical engineering
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208419: introduction to computational fluid dynamics (cfd)
01208xxx: computational mechanics for manufacturing design
01208542: advanced fluid mechanics
01208543: boundary layer theory
01208557: computational fluid dynamics (cfd) using finite volume method
01208691: advanced research methods in mechanical engineering
 

fields of interest

 
computational fluid dynamics (cfd)
turbulence modelling
transport phenomena in micro and nano scales
grid generation
parallel computing
clean rooms technology

  

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์