มยุรี เทศผล, ผศ.

 

ผศ. มยุรี เทศผล

Mayuree Thespol
Assistant Professor

 

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5401/8
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2942-8555 Ext. 1814, +66(0) 2942-8195
Email:
fengmrtku.ac.th
 

Administrative Work

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.S. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand
 

Courses

 
01208241: Thermodynamics I
01208341: Thermodynamics II
01208442: Energy Management and Economics
 

Fields of Interest

 
Energy Management
Thermal System
Quality Control
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์