มนตรี ธำรงพิรุณ, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. มนตรี ธำรงพิรุณ

montri thumrongpirun, ph.d. 
associate professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5502/2
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1811
email:
fengmtpku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (mechanical engineering), king mongkut’s university of technology thonburi, thailand
d.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208261: mechanics of solids
01208382: mechanical engineering laboratory ii
01208446: thermal system design
01208481: special mechanical engineering laboratory
01208541: classical thermodynamics
 

fields of interest

 
simulation of thermal systems
simulation of dynamic systems
cooling tower design & simulation
thermal energy
 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์