แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'

พิพล บุญจันต๊ะ, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. พิพล บุญจันต๊ะ

pipon boonchanta, ph.d. 
assistant professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/6*
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1813
email:
fengpibku.ac.th
*also at room: 6213 building #6 or ngv testing and inspection office
 

education

b.eng. (mechanical engineering) with second class honors, kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), north carolina state university, usa
ph.d. (mechanical engineering), university of california, davis, usa
 

courses

 
01208322: mechanical vibrations
01208323: engineering measurements
01208331: internal combustion engines
01208332: automotive engineering i
01208371: automatic control
01208432: automotive engineering ii
01208433: automotive engineering iii
01208585: vehicle dynamics
 

fields of interest

 
natural gas vehicles (ngv)
cng/lng
automotive engineering
system dynamics and controls

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์