พลกฤต กฤชไมตรี, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. พลกฤต กฤชไมตรี

Pollakrit Kritmaitree, Ph.D. 
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

Room:
5402/12
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1812
Email:
fengpckku.ac.th
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.Eng. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
Ph.D. (Mechanical Systems Engineering), Utsunomiya University, Japan
 

Courses

01208111: Engineering Drawing
01208352: Refrigeration I
01208381: Mechanical Engineering Laboratory i
01208382: Mechanical Engineering Laboratory ii
01208441: Fluid Machinery
01208451: Air-Conditioning
01208352: Refrigeration II
01208454: Control Elements in Air Conditioning Systems
01208458: Clean Room
01208481: Special Mechanical Engineering Laboratory
01208511: Engineering Analysis for Mechanical Engineers
01208553: Radiation Heat Transfer
01208556: Intermediate Refrigeration Systems
01208656: Advanced Refrigeration
 

Fields of Interest

Fluid Machinery
HVAC&R

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์