ประพจน์ ขุนทอง, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ประพจน์ ขุนทอง

Prapot Kunthong, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

 

contact information

 
room:
5402/13
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1830
email:
fengppkku.ac.th
 

administrative work

deputy head, department of mechanical engineering
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (engineering mechanics, specialization in experimental stress analysis), clemson university, usa
ph.d. (civil engineering, specialization in computational mechanics), clemson university, usa
 

awards & honors

one of six finalists for the 16th annual robert j. melosh medal competition for the best student paper on finite element analysis, 2004
best paper of session, the 32nd international symposium on microelectronics, imaps, 1999
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208261: mechanics of solids
01208271: computer methods for mechanical engineering
01208496: selected topics in me: introduction to finite element methods
01208511: engineering analysis for mechanical engineers
01208533: experimental stress analysis
 

fields of interest

 
experimental stress analysis: photoelasticity, moire interferometry
computational mechanics: space-time discontinuous galerkin finite element methods, residual based finite element methods, numerical methods for problems in infinite domains, fatigue analysis using numerical tools, meshless methods
inverse problems
 

selected publications

book chapter:

l. thompson, p. kunthong, and s. subbarayalu, chapter on “stabilized time-discontinuous galerkin methods with applications to acoustics," in computational methods for acoustics problems, edited by f. magoules, saxe-coburg publications, 2008.

journal papers :

p. kunthong and l.l. thompson, “an efficient solver for the high-order accurate time-discontinuous galerkin (tdg) method for second-order hyperbolic systems,” finite elements in analysis and design, vol. 41, pp. 729-762, (2005).
b. han and p. kunthong, “micro-mechanical deformation analysis of surface laminar circuit in organic flip-chip package: an experimental study,” journal of electronic packaging, transaction of the asme, vol. 122, no. 3, pp. 294-300 (2000).

conference papers:

l.l. thompson and p. kunthong, “stabilized time-discontinuous galerkin methods with applications to acoustics,” proceedings of imece’06, 2006 asme international mechanics engineering congress & exposition, november 5-10, 2006, chicago, illinois, usa.
l.l. thompson and p. kunthong, “a residual based variational method for reducing dispersion error in finite element methods,” proceedings of imece’05, 2005 asme international mechanics engineering congress & exposition, november 5-7, 2005, orlando, florida, usa.
k. verma, p. kunthong, and b. han, “effect of underfill on c4 bumps and surface laminar circuit: an experimental study by microscopic moiré interferometry,” in proc. spie - int. soc. opt. eng., vol. 3906, 1999, pp. 605-610.
k. verma, p. kunthong and b. han, “thermo-mechanical strains of flip-chip solder bumps on organic pcb substrate,” proceedings of the international mechanical engineering congress and exposition, asme winter meeting, anaheim, ca, (november 1998).

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์