มีข้อผิดพลาด
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/4
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/4
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/3
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/3
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/4
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/4
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/3
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/3
 • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
 • Lack of access rights - File 'cache/4'
 • Lack of access rights - File 'cache/3'
 • Lack of access rights - File 'cache/4'
 • Lack of access rights - File 'cache/3'

ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

Prakob Surawattanawan, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5402/2
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1825
Email:
fengpswku.ac.th
 

Administrative Work

Associate Dean for Academic Service 
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร์
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Chiang Mai University, Thailand
Ph.D. (Mechanical Engineering), Cardiff University, Wales, UK
 

Courses

 
01208352: Refrigeration
01208451: Air Conditioning
01208458: Clean Room and Applications in HVAC
 
 
 

Fields Of Interest

 
Refrigeration
Air Conditioning
Clean Room and Applications in HVAC
 Fire Protection
 

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์