แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'

ปรณัฐ วิสุวรรณ, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. ปรณัฐ วิสุวรรณ

poranat visuwan, ph.d.
associate professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/11
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1823
email:
fengpnvku.ac.th
 

administrative work

รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
ph.d. (mechanical engineering), king’s college, university of london, uk
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208371: automatic control
 

fields of interest

 
genetic algorithm
neural networks

  

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์