นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ

Nyesunthi Apiwattanalunggarn, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

 
room:
5402/11
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1828
email:
fengpraku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa
m.s. (electrical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa
ph.d. (mechanical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208382: mechanical engineering laboratory ii
01208481: special mechanical engineering laboratory
01208496: selected topics in mechanical engineering: intermediate dynamics
01208499: mechanical engineering project
01208521: advanced dynamics
01208596: selected topics in mechanical engineering: mechatronics
 

fields of interest

 
system dynamics and controls
 

research projects

 
research and development of automatic microassembly machine, 
source of funding: kasetsart university research and development institute.
development of finite-element-based nonlinear modal reduction for models of rotating, multi-beam systems undergoing large-amplitude motion, with application to rotor blade vibrations.
model development and control design for atomic force microscope.
 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์