แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'

นงลักษณ์ งามเจริญ, ผศ.

 

ผศ. นงลักษณ์ งามเจริญ

nonglak ngamchareon
assistant professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/4
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1815, +66(0) 89-074-0691
email:
fengnlnku.ac.th
 

administrative work

 

education

b.eng. (mechanical engineering), chulalongkorn university, thailand
m.eng. (energy technology), king mongkut’s university of technology thonburi, thailand
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208241: thermodynamics i
01208341: thermodynamics ii
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208495: mechanical engineering project preparation
01208499: mechanical engineering project
 
fields of interest
 
energy technology

 

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์