ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, ผศ. ดร.

 

ผศ.ดร. ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล

Tumrong Puttapitukporn, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 contact

 
room:
5502/10
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1838
email:
fengtopku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), oregon state university, usa
ph.d. (mechanical engineering), oregon state university, usa
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208382: mechanical engineering laboratory ii
 

fields of interest

 
prediction of center bursting defect during extruding copper wires
developing a finite element code for predicting buckling load of beams by including shear effects and lateral loads
drop test of a bottle containing liquid
design of load cells for weight measurement
blade design of hammer mill crushers
effects of loads on tibia

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์