ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รศ.ดร.

 

รศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์

Thanya Kiatiwat, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/2
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1845
email:
fengtykku.ac.th
 

administrative work

associate dean for planning and international affairs, faculty of engineering
director of international undergraduate program
 

links

 

education

b.eng. (agricultural engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (agricultural engineering), university of philippines, philippines
ph.d. (agricultural engineering), kansas state university, usa
 

courses

 
01208321: mechanics of machinery
01208361: machine design i
01208461: machine design ii
01208513: finite element method in stress analysis
01208514: finite element method in thermal and fluid flow analysis
01208561: advanced machine design
 

fields of interest

 
applied mechanics
finite element analysis
machine design
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์