ธงชัย หฤทัยสดใส, ผศ.

 

ผศ. ธงชัย หฤทัยสดใส

Thongchai Haruthaisodsai
Assistant Professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5501/9
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1822
email:
fengtchku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208381: mechanical engineering laboratory i

 


 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์