ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ

Tanet Aroonsrisopon, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

Room: 5402/10
Building: Mechanical Engineering Building (#5)
Tel: +66(0) 2797-0999 ext. 1841
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Administrative Work

 • Deputy Head, Department of Mechanical Engineering

 

Links

 

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering) with Second Class Honors, Kasetsart University, Thailand
 • M.S. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA

 

Courses

 • 01208241: Thermodynamics I
 • 01208331:  Internal Combustion Engines
 • 01208341: Thermodynamics II
 • 01208436: Combustion
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Intermediate Combustion
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Advanced Internal Combustion Engines

 

Fields of Interest

 • Internal Combustion Engines
 • Combustion Kinetics
 • Thermodynamics
 • Emission Formation and Control

 

 

 


 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์