ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์

Taweedej Sirithanapipat, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5502/9
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1832
email:
taweedej.sku.ac.th
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa
ph.d. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa
 

courses

 
208111: engineering drawing
208221: engineering mechanics i (statics)
208222: engineering mechanics ii (dynamics)
208261: mechanics of solids
208371: automatic control
208597: graduate seminar in mechanical engineering
211xxx: instrument and precision measurement
211xxx: mechatronics
211xxx: cad/cam
211xxx: graduate seminar in production technology
211xxx: reverse engineering in mechanical engineering
 

fields of interest

 
system dynamics and controls
design of electromechanical devices
haptic systems
manufacturing technology
alternative fuels for vehicles
 


 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์