ณัฐศักดิ์ บุญมี, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี

nathasak boonmee, ph.d. 
assistant professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5402/8
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1843
email:
fengnabku.ac.th
 

links

 
education
b.eng. (mechanical engineering) with second class honors, kasetsart university, thailand
m.s. (fire protection engineering), university of maryland, college park, usa
ph.d. (mechanical engineering), university of maryland, college park, usa
 

courses

 
01208111: engineering drawing
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208241: thermodynamics i
01208341: thermodynamics ii
01208351: heat transfer
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208462: principles of fire protection
01208465: fire alarm and smoke control systems
01208499: mechanical engineering project
01223533: fire dynamics
01208697: seminar
 

fields of interest

 
ignition, flame spread, and burning behavior of materials
fire modeling
fire protection engineering technology
 

  

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์