ชาญเวช ศีลพิพัฒน์, อ.

 

อ. ชาญเวช ศีลพิพัฒน์

Chanwech Seenpipat
Lecturer

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5502/6
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1840
email:
fengchseku.ac.th
 

administrative work

associate dean for student affairs, faculty of engineering
 

education

b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
m.eng. (agricultural machinery and management), asian institute of technology (ait), thailand
 

courses

 
01208211: engineering design and modeling
01208241: thermodynamics i
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208435: construction machinery
 

fields of interest

 
applied mechanics
construction machinery

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์