ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์

Chaiyakorn Jansuwan, Ph.D.
Assistant Professor
r

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5402/9
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1848
email:
fengckjku.ac.th
 

administrative work

ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (rdipt)
 

links

 

education

b.eng. (mechanical engineering) with first class honors, kasetsart university, thailand
m.s. (mechanical engineering), rensselaer polytechnic institute, usa
ph.d. (mechanical engineering), rensselaer polytechnic institute, usa
 

courses

 
01208221: engineering mechanics i (statics)
01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
01208381: mechanical engineering laboratory i
01208415: product development
 

fields of interest

 
การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (mechanical engineering design)
วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบทางกล (reverse engineering of machine and product development process)
ระบบ cad/cam/cae และกระบวนการผลิต

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์