ชัชพล ชังชู, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. ชัชพล ชังชู

Chatchapol Chungchoo, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

 

contact

 
room:
5401/10
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1820
email:
fengcpcku.ac.th
 

links

 

education

B.eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.eng. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wollongong, Australia
 

courses

 
01208261: Mechanics of Solids
01208271: Computer Methods for Mechanical Engineering
01208591: Research Methods in Mechanical Engineering
 

fields of interest

 
manufacturing
artificial intelligence (ai)
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์