เฉลิมพล เปล่งสะอาด, ดร.

 

ดร. เฉลิมพล เปล่งสะอาด

Chalermpon Plengsa-Ard, Ph.D.
Lecturer

 

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5401/12
Building:
mechanical engineering building (#5)
Tel:
+66(0) 2797-0999 ext. -
Email:
fengcppku.ac.th
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University , Thailand
M.S. (Mechanical Engineering), Oregon State University , USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), UW-Madison, USA
 

Courses

 
01208111: Engineering Drawing
01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
01208241: Thermodynamics I
01208351: Heat Transfer
01208497: Seminar
01208551: Conduction Heat Transfer
 

Fields of Interest

 
Heat Transfer
Internal Combustion Engines
Computational Fluid Dynamics (CFD)
Large Eddy Simulation (LES)

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์