จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข, ดร.

 

ดร. จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข

Jirachai Mingbunjerdsuk, Ph.D.
Lecturer

 

 

 

 

 

contact

room:
5501/10
building:
Mechanical Engineering Building (#5)
tel:
+66(0) 2797-0999 ext. 1849
email:
fengjimku.ac.th
 

education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
Ph.D. (Polymer Engineering), Loughborough University, UK
 

courses

01208241: Thermodynamics i
01208221: Engineering Mechanics I
01208261: Mechanics of Solids
01208382: Mechanical Engineering Laboratory II
01208497: Seminar
01208526: Composite Materials in Mechanical Engineering
01220524: Design and Manufacturing Processes for Polymer Products
 

fields of interest

Polymer Composites
Polymer Processing
Polymer Technology

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์