แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'
  • Lack of access rights - File '/../images/char_at.gif'

เกียรติไกร อายุวัฒน์, รศ.ดร.

 

รศ. เกียรติไกร อายุวัฒน์

Kiatkrai Ayuwat
Associate Professor

 

 

 

 

Contact

 
Room:
5501/3
Building:
Mechanical Engineering Building (#5)
Tel:
+66(0) 2942-8555 Ext. 1819
Email:
fengkawku.ac.th
 

Administrative Work

หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Links

 

Education

B.Eng. (Mechanical Engineering), Khon Kaen University, Thailand
M.Eng. (Mechanical Engineering), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
 

Courses

01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
01208222: Engineering Mechanics II (Dynamics)
01208381: Mechanical Engineering Laboratory I
01208382: Mechanical Engineering Laboratory II
01208431: Power Plant Engineering
01208436: Combustion
01208445: Gas Turbine
 

Fields of Interest

Renewable Energy (พลังงานทดแทน)
Environment (สิ่งแวดล้อม)
Machinery (เครื่องจักรกล)

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์