เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ

Kriengkrai Assawamartbunlue, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

Contact

room: 5502/12
building: mechanical engineering building (#5)
tel: +66(0) 2942-8555 ext. 1847
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Chiang Mai University, Thailand
 • M.S. (Mechanical Engineering), The George Washington University, Washington D.C., USA
 • Ph.D. (Civil Engineering), The University of Colorado at Boulder, Colorado, USA

Courses

 • 01208111: Engineering Drawing
 • 01208351: Heat Transfer
 • 01208442: Energy Management and Economics
 • 01208444: Introduction to Solar Engineering
 • 01208496: Selected Topics in ME: Building Robot Drive Trains
 • 01208547: Solar Energy Technology and Energy Conversion
 • 01208554: Thermal Systems
 • 01208596: Selected Topics in ME: Building Simulation of HVAC Systems

fields of interest

 • Thermoacoustics
 • Renewable and Sustainable Energy
 • Energy Conservation in Buildings and Industrial Factories
 • Computer Modeling
 • Data Reduction and Analysis
 • Hydraulic Systems
 • Computerized Data Interface/Acquisition
 • Temperature, Flow, and Pressure Measurements

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์