มีข้อผิดพลาด
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/web/me.eng.ku.ac.th/html/cache/5
 • Copy failed
แจ้งให้ทราบ
 • Lack of access rights - File 'cache/5'
 • Lack of access rights - File 'cache/5'

กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. กรรมมันต์ ชูประเสริฐ

 

Kummun Chooprasird, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

Contact

room: 5502/8
building: mechanical engineering building (#5)
tel: +66(0) 2797-0999 Ext. 1831
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • M.Eng. (Manufacturing System Engineering), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand

Courses

 • 01208111: Engineering Drawing
 • 01208211: Engineering Design and Modeling
 • 01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
 • 01208321: Mechanics of Machinery
 • 01208431: Power Plant Engineering
 • 01208441: Fluid Machinery
 • 01208583: Robotics

fields of interest

 • Mechanism and Control Applications
 • CAD/CAM/CAE motion

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์