ชวลิต กิตติชัยการ, รศ. ดร.

 

รศ.ดร. ชวลิต กิตติชัยการ

Chawalit Kittichaikarn, Ph.D.
Associate Professor

 

 

 

 

Contact

room: 5402/4
building: Mechanical Engineering Building (#5)
tel: +66(0) 2797-0999 ext. 1827
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Administrative Work

 • Head, Department of Mechanical Engineering

Links

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, England
 • D.Phil. (Oxon), University of Oxford, England

Courses

 • 01208242: Fluid Mechanics
 • 01208351: Heat Transfer
 • 01208542: Advanced Fluid Mechanics
 • 01208543: Boundary Layer Theory
 • 01208546: Transport Phenomena for Mechanical Engineers
 • 01208551: Conduction Heat Transfer

Fields of Interest

 • Application of Liquid Crystals in Fluid Engineering
 • Boundary Layer Transition
 • Wake-induced Transition in Turbomachinery
 • Flow Visualization Techniques
 • Convective Heat Transfer on Heated Surface

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์