ศูนย์ตรวจสภาพ ngv


นิสิตปี 2
ที่เลือกสาขา วิศวกรรมเครื่องกล และ ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต รายงานตัวที่พี่สมบูรณ์ หรือพี่จุฑารัตน์ หรือส่ง email มาที่ fengsby@ku.ac.th
ให้นิสิตเตรียมเอกสารตังนี้
1.ใบตอบรับจากผู้ปกครอง
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่าย 1 รูป

Download เอกสาร >>>

เครื่องแรง! คว้าที่สอง best practice คณะฯ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคว้าที่ 2 ในการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ (best practice awards) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2552

อ่านต่อ >>>

inside me

อ่านบทสัมภาษณ์ทั้งหมด >>>

คณาจารย์เสนอผลงานทางวิชาการที่อิตาลี
ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ และดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย เสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ sae 2009 pfl international ที่อิตาลี ระหว่างวันที่ 15-17 มิ.ย. 2552

อ่านต่อ >>>

อาจารย์-นิสิตคว้ารางวัลนวัตกรรม มก. ปี 52
เครื่องไตเทียมโดย ผศ.ดร.ชัชพล ชังชู และ new dimension two-wheeled vehicle โดย นายกิตติพงษ์ เยาวาจา นิสิตป.เอก และนายกิตตินันท์ ประเสริฐสม นิสิตป.โท คว้ารางวัลนวัตกรรม มก. ปี 2552 จากการประกวดเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2552

อ่านต่อ >>>

 department of mechanical engineering
search | contact | feedback
  faculty of engineering, kasetsart university
  50 phahonyothin rd., chatuchak, bangkok 10900, thailand.
  tel. +66(0) 2797-0999 ext. 1803, 1804   fax. +66(0) 2579-4576